ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Publicity για τα καταστήματα ISAIAS. Μία φωτογραφία από άλλη εποχη!…

Ενα παραμυθένιο σκηνικό! Καταχώρηση στο περιοδικό Deluxe για τα καταστήματα ISAIAS.