ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Μία από τις πρώτες καταχωρίσεις σε περιοδικό των καταστημάτων ISAIAS.

Καταχώρηση στο περιοδικό Express.