RENOMMEE ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΑΦΜ: 095661440
ΔΟΥ: Χολαργού
ΕΔΡΑ: Ηρώδου Αττικού 4 15233 Χαλάνδρι
ΓΕΜΗ: 3503301000

Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Οι γενικοί όροι πώλησης που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν για όλες τις παραγγελίες με την εταιρεία RENOMMEE ΕΠΕ και για όλες τις πωλήσεις που έχει πραγματοποιήσει. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παραγγελία με την εταιρεία μας συνεπάγεται κατ ‘ανάγκην ως βασική και καθοριστική προϋπόθεση, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον αγοραστή αυτών των όρων πώλησης, με εξαίρεση όλα τα άλλα έγγραφα, όπως ενημερωτικά φυλλάδια ή τους καταλόγους που εκδίδονται από τον πωλητή τα οποία και είναι μόνο ενδεικτικά. Καμία ειδική συνθήκη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εκτός αν υπάρχει επίσημη γραπτή αποδοχή μας, η οποία θα επικρατεί η θα αντικαθιστά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Οποιοσδήποτε αντίθετος όρος από τους παρακάτω που επιβάλλεται από τον αγοραστή θα καθιστάται, ελλείψει ρητής αποδοχής από την πλευρά μας, ανεφάρμοστος όποια ώρα κι αν έχει τεθεί σε γνώση μας. Το γεγονός ότι κάποιος από αυτούς τους όρους και προυποθέσεις δεν έχει προαξιολογηθεί και κατανοηθεί από τον πελάτη δεν μπορεί να ερμηνευθεί από τον πελάτη ως παραίτηση από την εταιρεία μας από τον όρο ή την προϋπόθεση αυτή.
 2. Οι παραγγελίες των πελατών είναι οριστικές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως από εμάς εντός 30 (τριάντα) ημερών. Καμία ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη μας δεν δεσμεύει την εταιρεία μας.
 3. Η αποστολή των εμπορευμάτων, εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί να παραλάβει από το κατάστημα μας γίνεται με Γενική Ταχυδρομική. Το κόστος της αποστολής ορίζεται στα €3,00 πλέον ΦΠΑ (τρία Ευρώ πλέον ΦΠΑ) εφόσον η παραγγελία είναι μικρότερη των €80,00. Εάν η παραγγελία είναι μεγαλύτερη των €80,00 τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Οι χρόνοι παράδοσης είναι αυτοί που καθορίζονται κατά την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη. Αυτοί οι χρόνοι παράδοσης είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και χωρίς εγγύηση. Η υπέρβαση των προθεσμιών αυτών δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία έκπτωση ή αποζημίωση οποιασδήποτε φύσης. Ωστόσο, ο πελάτης που δεν παρέλαβε τη παραγγελία του έως και 4 (τέσσερις) εργάσιμες μέρες μετά την ενδεικτική ημερομηνία που δίνεται από την εταιρεία μας μπορεί να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας του με συστημένη επιστολή εντος 15 ημερών επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της καθυστερημένης παραλαβής ή αν αυτή δεν έγινε επιστολή με τα στοιχεία της παραγγελίας του καθώς και έναν αριθμό λογαριασμού τραπέζης για την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού. Η επιστροφή του καταβαλόμενου ποσού γίνεται μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων από την εταιρεία μας εφόσον αυτά έχουν παραληφθεί από τον πελάτη τα έξοδα της οποίας επιβαρύνουν την εταιρεία μας. Για τις λεπτομέρειες της αποστολή των εμπορευμάτων αυτών ο πελάτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την παραλαβή από την εταιρεία μας της συστημένης επιστολής του.
  Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρέμβει μόνο εάν ο πελάτης έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την εταιρεία μας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης.
 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καθυστερήσεων στις παραδόσεις των πρώτων υλών ή λανθασμένη παράδοση από τους προμηθευτές μας, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακύρωσης παραγγελίας, οι αγοραστές δεν θα μπορούν να απαιτούν ούτε παράδοση ούτε αποζημίωση. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί έναντι ή ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας αυτο θα επιστρέφεται στον αγοραστή με την ακύρωση της παραγγελίας και θα ενημερώνεται επ’ αυτού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 5. Ανάλογα με τη συμφωνία, η πληρωμή θα γίνεται:
  – Είτε με χρήση πιστωτικής ή αναλυπτικής κάρτας online μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της EFG EUROBANK. Όλες οι αναλυπτικές και πιστωτικές κάρτες γίνονται αποδεκτές εκτός των Diners και American Express και καμία προμήθεια για την χρήση αυτού του μεθόδου πληρωμής δεν επιβαρύνει τον πελάτη.
  Είτε με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας, εντός 3 (τριών) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας από τον αγοραστή
  – Είτε με μετρητά η πιστωτική κάρτα στο κατάστημα μας στη Ηρώδου Αττικου 4 15233 Χαλάνδρι με παραλαβή των εμπορευμάτων από το κατάστημα
  – Είτε με αντικαταβολή μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής με κόστος €3,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (τρία Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  – Είτε μέσω PayPal χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη
  – Είτε με άλλον τρόπο που έχει γίνει κοινα αποδεκτός κατά την καταχώρηση της παραγγελίας
  Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με κατάθεση στην τράπεζα το σύνολο της παραγγελίας θα δεσμεύεται απο την εταιρεία μας για 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες μέχρι την ολοσχερή εξώφληση της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη καταβολής εντός 3 (τριών) εργάσιμων η παραγγελία θα ακυρώνεται απο την εταιρεία μας χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής η εταιρεία μας δύναται να κάνει τμηματική εκτέλεση της παραγγελίας κατά βούληση της. Έαν μετά την τμηματική εκτέλεση της παραγγελίας προκύπτει υπόλοιπο χρημάτων το ποσό αυτό θα πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη για μελλοντικές αγορές.
  Για τους πελάτες χονδρικής σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή η αποστολή των εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή της εκάστοτε επιταγής με λήξη σύμφωνη με αυτή που έγινε κοινά αποδεκτή κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Το κόστος της αποστολής των εμπορευμάτων εντός της Αττικής θα επιβαρύνουν την εταιρεία μας ενώ εκτός Αττικής το κόστος επιβαρύνει τον εκάστοτε πελάτη. Ο πελάτης χονδρικής εκτός Αττικης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο αποστολής τησ παραγγελίας του αναγράφοντας το στα σχόλια της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση τα εμπορεύματα θα αποστέλλονται με πρακτωρείο μεταφορών της επιλογής της εταιρείας μας.
 6. Διατήρηση της ιδιοκτησίας:
  Ρητά συμφωνείται ότι η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των αγαθών που παραδίδονται μέχρι την πλήρη εξόφληση του κεφαλαίου και όλων των παρεπόμενων εξόδων.
  Η παράδοση των εμπορευμάτων ή οποιοδήποτε άλλου μέσου που δημιουργεί υποχρέωση καταβολής, δεν αποτελεί μια πληρωμή.
  Σε περίπτωση μη καταβολής μιας δόσης ή ποσοστού της τιμής, η πώληση θα ακυρωθεί αυτόματα, οκτώ ημέρες μετά την ειδοποίηση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν αμέσως από τον αγοραστή για την εταιρεία.
  Αν τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας έχουν μεταπωληθεί από τον αγοραστή, το χρέος του προς την εταιρείας μας θα μετατρέπεται αυτόματα στις προτεινόμενη απο την εταιρεία μας τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών.
  Σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του αγοραστή, τα αγαθά μπορούν να ζητηθούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της.
  Πέραν της παρούσας διατήρησης της ιδιοκτησίας, όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα αγαθά που πωλούνται
  μετά την παράδοση των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα βαρύνουν τον πελάτη.
  Από τη στιγμή της παράδοσης, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο βλάβης, απώλειας, μερική ή ολική καταστροφή, όποια και αν είναι η αιτία της ζημίας, ακόμη και αν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή δύναμη ανωτέρας βίας.
 7. Επιδιορθώσεις εμπορευμάτων:
  Η εταιρεία παρέχει το δικαίωμα στον πελάτη λιανικής να επιδιορθώσει τα εμπορεύματα που αγόρασε εφόσον ο τελευταίος έχει τηρήσει τους όρους και τις προυποθέσεις της παρούσας και έχει εξοφλήσει ολοσχερώς την παραγγελία του. Οι πρόβες για τις επιδιορθώσεις καθώς και η μετέπειτα παραλαβή των εμπορευμάτων θα γίνονται στον χώρο και στις ώρες που υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας με επίδειξη της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης. Η παραλαβή των εμπορευμάτων θα γίνεται μετά από 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες.
  Σε περίπτωση φόρτου εργασίας ή άλλων λοιπών λόγων η παράδοση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει και πέραν των 3 (τριών) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενήμερώνεται κατά την προσέλευση του για πρόβα ή/και τηλεφωνικώς πριν την προσέλευση του για πρόβα
  για την παράδοση των εμπορευμάτων του.
  Μετά την επιδιόρθωση των εμπορευμάτων καμία αλλάγη, έκπτωση, πίστωση, επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή είτε αυτή αφορά χρηματικό ποσό είτε το ίδιο το επιδιορθωμένο εμπόρευμα.
  Το κάθε προιόν μπορεί να επιδιορθωθεί μονον μία φορά με εξαίρεση τυχούσας λανθασμένης επιδιόρθωσης η οποία θα αποτελέσει συζήτηση μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή το προιόν θα επιδιορθώνεται εκ νέου αν η εταιρεία μας το θεωρεί εφικτό ή αλλιώς ο πελάτης θα πιστώνετε στο λογαριασμό του στην ιστοσελίδα μας με το αντίστοιχο ποσό για μελλοντικές αγορές.
 8. Καμία καταγγελία για μη τήρηση ή τυχόν ελάττωμα ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα επιτρέπεται 15 (δεκαπέντε) ημέρες μετά την αποστολή των αγαθών που παραγγέλθηκαν και μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή από την εταιρεία μας.
  Απαιτήσεις για ελαττώματα που μπορεί να προκύψουν αργότερα θα είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ της εταιρείας μας και του πελάτη σχετικά με τη συνέχεια.
 9. Το Ελληνικό δίκαιο θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο για θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές τις συνθήκες πώλησης, ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης των αγαθών, τον τόπο της παραγγελίας ή την εθνικότητα του πελάτη.
  Η ερμηνεία και η εφαρμογή αυτών των γενικών όρων πώλησης, καθώς και όλες οι πράξεις που θα αποτελούσαν αποτέλεσμα ή συνέπεια αυτών, υπόκεινται στη ελληνική νομοθεσία.